Besked om kollo 2021

Just nu är lite drygt 2500 brev med besked inför kollosommaren 2021 på väg hem till alla barn som sökt. Eftersom Postnord numera bara delar ut post varannan dag ber vi er vänta tills i slutet av veckan innan ni ringer eller mejlar oss om ni inte fått hem något besked. Tack på förhand!

Undrar ni hur vår urvalsprocess går till när vi fördelar platserna?

Hur går urvalsprocessen till när ni väljer vilka som får åka på kollo?  Vi har ett tydligt uppdrag från vår styrelse som grundar sig i Stiftelsens stadgar. Vårt uppdrag är att ge barn från hela Malmö möjlighet att åka på kollo. När vi gör urvalet så är målet att ha lika många barn från alla skolor i Malmö, lika många barn från varje årskurs F-6, hälften tjejer hälften killar, inte för många som känner varandra sedan innan då gruppdynamiken inte brukar bli bra då, vi tar även hänsyn till sökande syskon och önskemål om vänner i den mån det går. Har vi många barn från en skola och årskurs lottar vi och tar hänsyn till eventuella önskemål.

Med vänliga hälsingar

Stina och Marie