CORONAINFORMATION 2020

Stiftelsen Malmö Sommargårdar följer händelseutvecklingen kring Coronaviruset och utgår från Folkhälsomyndighetens och Malmö Stads rekommendationer. I dagsläget arbetar vi utifrån att vi kommer kunna bedriva kolloverksamhet i sommar och uthyrningar i vår som planerat.

Styrelsen för Stiftelsen Malmö Sommargårdar har beslutat att hela anmälningsavgiften kommer att återbetalas vid händelsen att kollo inte blir av sommaren 2020. Anmälningsavgiften ska betalas in senast torsdagen den sista april.

Följande åtgärder kommer att vidtas vid kollo 2020:

 • I ENIGHET MED FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS RÅD SKA SJUKT BARN STANNA HEMMA.

”Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.”

Barn med symptom SKA INTE åka med bussen till kollo.

Barn som tillfrisknat kan komma till kollo i efterhand.

 • HANDLINGSPLAN NÄR ETT BARN ELLER VUXEN UPPVISAR SJUKDOMSSYMPTOM

Om ett barn eller vuxen uppvisar sjukdomssymptom kommer en handlingsplan enligt nedan följas.

 1. Barnet/den vuxna kommer isoleras från resten av gruppen
 2. Antalet vuxna som tar hand om den sjuke kommer minimeras.
 3. Vårdnadshavare kontaktas
 4. Vårdnadshavare ska omgående hämta sitt barn, i första hand med bil.
 • ÄNDRADE TIDER VID AVRESA OCH HEMRESA FRÅN JÄGERSRO OCH ENDAST EN VUXEN PER BARN VID LÄMNING OCH HÄMTNING

Eftersom det vanligtvis är ca 450 barn och 700 vuxna samtidigt på Jägersrosparkering kommer vi i år låta våra bussar avgå och ankomma vid olika tider under dagen, information om detta kommer skickas till er via mejl samt meddelas av stugan när de ringer till er inför kollo, det kommer även läggas ut här på hemsidan så fort vi är klara med det. Vidare är endast EN VUXEN välkommen till parkeringen för att undvika att vi blir för många personer samlade på samma plats.

 • INGA FAMILJEDAGAR

På grund av för stor smittorisk samt för stora folksamlingar kommer vi i år INTE ha familjedagar där familjerna har möjlighet att hälsa på.

 • UTÖKADE HYGIENRUTINER

Stiftelsen kommer att skapa rutiner för att säkerställa god handhygien och händerna kommer att tvättas ofta med tvål och vatten. Instruktioner för handtvätt kommer hängas upp på samtliga toaletter.

 • UTÖKAD STÄDNING

Toaletter och handfat städas 2 ggr/dag och frekvent använda handtag rengörs dagligen.

 • AKTIVITETER

Aktiviteter kommer hållas i möjligaste mån utomhus med minimerad eller ingen fysisk kontakt.

 • ÄNDRADE MATSALSRUTINER

Barnen kommer att äta en stuga åt gången och fysiskt avstånd i köer kommer tillämpas.