Sommarkollo 2022

Stiftelsen Malmö Sommargårdar arrangerar sommarkollo för barn från 5 år upp till årskurs 6 som går i skolan eller bor i Malmö. Ansökningar tas endast emot om ditt/dina barn gå i skolan eller bo i Malmö.

Alla skolor och förskolor i Malmö kommun har fått information i form av ett vykort som delas ut till barnen i skolorna och sätts upp på informationstavla på förskolorna.

ANSÖKAN görs i år digitalt via länken:
https://sjalvservice.malmo.se/malmo_sommargardar

Ansökningsblankett för dig som inte har mobilt BankID finns att ladda ner här:


Ansökan skickas sedan till Malmö Sommargårdar, Drottninggatan 24, 211 41 Malmö.

Med vänliga hälsningar

Marie och Stina

Besked om kollo 2021

Just nu är lite drygt 2500 brev med besked inför kollosommaren 2021 på väg hem till alla barn som sökt. Eftersom Postnord numera bara delar ut post varannan dag ber vi er vänta tills i slutet av veckan innan ni ringer eller mejlar oss om ni inte fått hem något besked. Tack på förhand!

Undrar ni hur vår urvalsprocess går till när vi fördelar platserna?

Hur går urvalsprocessen till när ni väljer vilka som får åka på kollo?  Vi har ett tydligt uppdrag från vår styrelse som grundar sig i Stiftelsens stadgar. Vårt uppdrag är att ge barn från hela Malmö möjlighet att åka på kollo. När vi gör urvalet så är målet att ha lika många barn från alla skolor i Malmö, lika många barn från varje årskurs F-6, hälften tjejer hälften killar, inte för många som känner varandra sedan innan då gruppdynamiken inte brukar bli bra då, vi tar även hänsyn till sökande syskon och önskemål om vänner i den mån det går. Har vi många barn från en skola och årskurs lottar vi och tar hänsyn till eventuella önskemål.

Med vänliga hälsingar

Stina och Marie

Coronainformation 2021

Stiftelsen Malmö Sommargårdar följer händelseutvecklingen kring Coronaviruset och följer Folkhälsomyndighetens och Malmö Stads rekommendationer. I dagsläget arbetar vi utifrån att vi kommer kunna bedriva kolloverksamhet i sommar som vanligt. Anpassningar av verksamheten kommer ske utifrån rekommendationer och riktlinjer som finns.

Eventuell ytterligare information kommer att publiceras här om något förändras.

Med vänliga hälsningar

Stina och Marie

Vinterkollo 2021

Styrelsen har tagit ett beslut att INTE arrangera vinterkollo 2021 på grund av den rådande pandemin då barnens och personalens hälsa prioriteras. 

Stiftelsen ser istället fram emot kollo sommaren 2021.

Med vänliga hälsningar

Stina och Marie

Kvarglömda kläder 2020

Sommaren har passerat och hösten är påväg, kollo ligger nu i viloläge och laddar inför nästa underbara sommar.

Det finns massor av kvarglömda kläder och annat både i Höllviken och Hästveda som vi gärna blir av med. Saknar du något så mejla oss på kollo@malmo.se och beskriv vad du saknar så ska vi dyka ner i sopsäckarna och leta. Har vi inte hört av er innan 1 november skänker vi bort kläder och saker till de mer behövande.

Med vänliga hälsningar

Stina och Marie

Förändrade busstider 2020

Avgång till Hästveda lördagen den 25 juli

13:00 Essestorp/Rytter (Buss 1) och Beda/Gränsen (Buss 2)

14:00 Åsa/Grind (Buss 3) och Mölle/Halla (Buss 4)

Ankomst till Jägersro från Hästveda torsdagen den 30 juli

10:30 Essestorp/Rytter och Lilläng/Anders

11:00 Bäcka/Sjö och Ingrid/Kunga

11:30 Beda/Gränsen och Åsa/Grind

12:00 Mölle/Halla

CORONAINFORMATION 2020

Stiftelsen Malmö Sommargårdar följer händelseutvecklingen kring Coronaviruset och utgår från Folkhälsomyndighetens och Malmö Stads rekommendationer. I dagsläget arbetar vi utifrån att vi kommer kunna bedriva kolloverksamhet i sommar och uthyrningar i vår som planerat.

Styrelsen för Stiftelsen Malmö Sommargårdar har beslutat att hela anmälningsavgiften kommer att återbetalas vid händelsen att kollo inte blir av sommaren 2020. Anmälningsavgiften ska betalas in senast torsdagen den sista april.

Följande åtgärder kommer att vidtas vid kollo 2020:

 • I ENIGHET MED FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS RÅD SKA SJUKT BARN STANNA HEMMA.

”Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.”

Barn med symptom SKA INTE åka med bussen till kollo.

Barn som tillfrisknat kan komma till kollo i efterhand.

 • HANDLINGSPLAN NÄR ETT BARN ELLER VUXEN UPPVISAR SJUKDOMSSYMPTOM

Om ett barn eller vuxen uppvisar sjukdomssymptom kommer en handlingsplan enligt nedan följas.

 1. Barnet/den vuxna kommer isoleras från resten av gruppen
 2. Antalet vuxna som tar hand om den sjuke kommer minimeras.
 3. Vårdnadshavare kontaktas
 4. Vårdnadshavare ska omgående hämta sitt barn, i första hand med bil.
 • ÄNDRADE TIDER VID AVRESA OCH HEMRESA FRÅN JÄGERSRO OCH ENDAST EN VUXEN PER BARN VID LÄMNING OCH HÄMTNING

Eftersom det vanligtvis är ca 450 barn och 700 vuxna samtidigt på Jägersrosparkering kommer vi i år låta våra bussar avgå och ankomma vid olika tider under dagen, information om detta kommer skickas till er via mejl samt meddelas av stugan när de ringer till er inför kollo, det kommer även läggas ut här på hemsidan så fort vi är klara med det. Vidare är endast EN VUXEN välkommen till parkeringen för att undvika att vi blir för många personer samlade på samma plats.

 • INGA FAMILJEDAGAR

På grund av för stor smittorisk samt för stora folksamlingar kommer vi i år INTE ha familjedagar där familjerna har möjlighet att hälsa på.

 • UTÖKADE HYGIENRUTINER

Stiftelsen kommer att skapa rutiner för att säkerställa god handhygien och händerna kommer att tvättas ofta med tvål och vatten. Instruktioner för handtvätt kommer hängas upp på samtliga toaletter.

 • UTÖKAD STÄDNING

Toaletter och handfat städas 2 ggr/dag och frekvent använda handtag rengörs dagligen.

 • AKTIVITETER

Aktiviteter kommer hållas i möjligaste mån utomhus med minimerad eller ingen fysisk kontakt.

 • ÄNDRADE MATSALSRUTINER

Barnen kommer att äta en stuga åt gången och fysiskt avstånd i köer kommer tillämpas.

Betalningsinformation för kollo 2020

Kolloavgiften betalas in på Bankgiro 640-4743 senast torsdagen den 30 april.

13-dagars kollo i Barnens by/Essestorp kostar 1250kr, 10-dagars kollo i Höllviken kostar 1050 kr och 6-dagars kollo i Barnens by/Essestorp eller Höllviken kostar 850 kr.

Vid frågor hänvisar vi till kollo@malmo.se eller via telefon på måndag.

Trevlig Valborg!

Stina och Marie