Kvarglömda kläder 2022

Det finns kvarglömda kläder och annat både i Höllviken och Hästveda som vi gärna blir av med. Saknar du något så mejla oss på kollo@malmo.se och beskriv vad du saknar så ska vi dyka ner i säckarna och leta. Det som inte har hämtats innan 15 oktober kommer vi att skänka vidare till välgörande ändamål.

Med vänliga hälsningar

Marie Österlund och Mika Larsson

Sommarkollo 2022

Nu har alla fått sina besked om kollo 2022. Det är 1700 platser som finns tillgängliga inför sommaren, och nästan 2500 ansökningar har kommit in.

Undrar ni hur vår urvalsprocess går till när vi fördelar platserna?

Hur går urvalsprocessen till när ni väljer vilka som får åka på kollo?  Vi har ett tydligt uppdrag från vår styrelse som grundar sig i Stiftelsens stadgar. Vårt uppdrag är att ge barn från hela Malmö möjlighet att åka på kollo. När vi gör urvalet så är målet att ha lika många barn från alla skolor i Malmö, lika många barn från varje årskurs F-6, hälften tjejer hälften killar och inte för många som känner varandra sedan innan då kollo handlar om nya bekantskaper. Vi tar även hänsyn till sökande syskon och önskemål om vänner i den mån det går. Har vi många barn från en skola och årskurs lottar vi och tar hänsyn till eventuella önskemål.

Med vänliga hälsingar

Mika och Marie

Sommarkollo 2022

Stiftelsen Malmö Sommargårdar arrangerar sommarkollo för barn från 5 år upp till årskurs 6 som går i skolan eller bor i Malmö. Ansökningar tas endast emot om ditt/dina barn gå i skolan eller bo i Malmö.

Alla skolor och förskolor i Malmö kommun har fått information i form av ett vykort som delas ut till barnen i skolorna och sätts upp på informationstavla på förskolorna.

ANSÖKAN görs i år digitalt via länken:
https://sjalvservice.malmo.se/malmo_sommargardar

Ansökningsblankett för dig som inte har mobilt BankID finns att ladda ner här:


Ansökan skickas sedan till Malmö Sommargårdar, Drottninggatan 24, 211 41 Malmö.

Med vänliga hälsningar

Marie och Stina

Besked om kollo 2021

Just nu är lite drygt 2500 brev med besked inför kollosommaren 2021 på väg hem till alla barn som sökt. Eftersom Postnord numera bara delar ut post varannan dag ber vi er vänta tills i slutet av veckan innan ni ringer eller mejlar oss om ni inte fått hem något besked. Tack på förhand!

Undrar ni hur vår urvalsprocess går till när vi fördelar platserna?

Hur går urvalsprocessen till när ni väljer vilka som får åka på kollo?  Vi har ett tydligt uppdrag från vår styrelse som grundar sig i Stiftelsens stadgar. Vårt uppdrag är att ge barn från hela Malmö möjlighet att åka på kollo. När vi gör urvalet så är målet att ha lika många barn från alla skolor i Malmö, lika många barn från varje årskurs F-6, hälften tjejer hälften killar, inte för många som känner varandra sedan innan då gruppdynamiken inte brukar bli bra då, vi tar även hänsyn till sökande syskon och önskemål om vänner i den mån det går. Har vi många barn från en skola och årskurs lottar vi och tar hänsyn till eventuella önskemål.

Med vänliga hälsingar

Stina och Marie

Coronainformation 2021

Stiftelsen Malmö Sommargårdar följer händelseutvecklingen kring Coronaviruset och följer Folkhälsomyndighetens och Malmö Stads rekommendationer. I dagsläget arbetar vi utifrån att vi kommer kunna bedriva kolloverksamhet i sommar som vanligt. Anpassningar av verksamheten kommer ske utifrån rekommendationer och riktlinjer som finns.

Eventuell ytterligare information kommer att publiceras här om något förändras.

Med vänliga hälsningar

Stina och Marie

Vinterkollo 2021

Styrelsen har tagit ett beslut att INTE arrangera vinterkollo 2021 på grund av den rådande pandemin då barnens och personalens hälsa prioriteras. 

Stiftelsen ser istället fram emot kollo sommaren 2021.

Med vänliga hälsningar

Stina och Marie

Kvarglömda kläder 2020

Sommaren har passerat och hösten är påväg, kollo ligger nu i viloläge och laddar inför nästa underbara sommar.

Det finns massor av kvarglömda kläder och annat både i Höllviken och Hästveda som vi gärna blir av med. Saknar du något så mejla oss på kollo@malmo.se och beskriv vad du saknar så ska vi dyka ner i sopsäckarna och leta. Har vi inte hört av er innan 1 november skänker vi bort kläder och saker till de mer behövande.

Med vänliga hälsningar

Stina och Marie